Decion fjerner alger

DECION er et effektivt middel til at fjerne grønne belægninger som skyldes alger. Produktet fortyndes med vand og sprøjtes med havesprøjte, rygsprøjte eller anden forstøver direkte på de grønne alger. Det er ikke nødvendigt at skrubbe overfladen hverken før- eller efter behandling.

DECION kan anvendes på alle overflader som tåler vand. Produktet kan således anvendes til tag, facade, gang- og flisebelægninger, hegn, havemøbler, blomsterkummer, drivhuset og andet, uanset om dette måtte være fremstillet i sten, fliser, tagpap, tagsten, træ, glas, metal eller plast.

Mos og lav fjernes fra taget med en stiv børste. Det frarådes generelt, at bruge sprøjte med højtryksrensere for at fjerne de grønne alger, da strålen kan ødelægge taget og åbne overfladen.

DECION blev tidligere solgt under navnet Algefjerner, men ændrede regler gør, at produktet nu markedsføres under navne som A-rens, Facaderens, Facaderengøring eller slet og ret DECION. I daglig tale anvendes typisk navnene algefjerner og A-rens.

DECION indeholder Benzalkoniumchlorid til kan anvendes til almindelig rengøring hvor desinfektion ønskes.

www.decion.dk  | info@dexus.dk